BÁNH XE FUJIXEROX ADF DC IV 2270/3370/4470/3373

– Loại sản phẩm : Bánh xe ADF Fuji Xerox IV 2270/3370/4470/3373

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox IV 2270/3370/4470/3373

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt