BÁNH XE FUJIXEROX ADF DC I-II 450i/4000/5010

– Loại sản phẩm : Bánh xe ADF Fuji Xerox I-II 450i/4000/5010

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox I-II 450i/4000/5010

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt