DRUM FUJI XEROX DC IV 2060/ 3060 /3065 (Hàng Việt Nam)

– Loại sản phẩm : Drum Fuji Xerox IV 2060/3060/3065

– Bảo hành : 40 000 bản

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox IV 2060/3060/3065

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt