MỰC VÀNG FUJI XEROX DC IV C2260/2263/2265

– Loại sản phẩm : Mực vàng Fuji Xerox IV C2260/2263/2265

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox IV C2260/2263/2265

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt