MÃ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX

Trong quá trình sử dụng máy photocopy Fuji Xerox không thể tránh khỏi những sự cố, báo lỗi. Tuy nhiên, việc khắc phục trở nên dễ dàng khi bạn biết được bảng mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox do nhà sản xuất cung cấp. Dưới đây, Hân Linh giới thiệu cho bạn Bảng mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox.

BẢNG MÃ LỖI MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX

Mã lỗiNguyên nhân
003-xxxFIP
003-310Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không đủ
003-318IITsc Soft bị lỗi
033-319Phát hiện bộ phận điều khiển video IITsc bị lỗi
003-320Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1
003-321Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2 
003-322Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3
003-344Đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON
003-345X PIO không khớp Lỗi 1 
003-346X PIO không khớp Lỗi 2
003-702X PIO không khớp Lỗi 2
003-750Tài liệu bị thiếu ở book duplex  
003-751Dung lượng PANTHER không đủ
003-752Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI
003-753Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI 
003-757Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI 
003-761Kích thước khay giấy không đúng 
003-760Lỗi về cách thiết lập scan
003-763Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh  
003-764Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau)  
003-780Lỗi Nén hình ảnh scan
003-795Lỗi giới hạn AMS 
003-940Bộ nhớ DAM không đủ
003-942Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi 
003-952Màu của tài liệu trả về không phù hợp
005-xxxDADF
005-121Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP 
005-122  Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế độ ON JAM RAP 
005-123Đăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP  
005-125Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP
005-131Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP  
005-132Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP
005-134Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP  
005-135Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP  
005-136Đăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP
005-139Sensor Invert CVT ở chế độ Off JAM RAP 
005-145Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP  
005-146Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP 
005-147Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều) RAP
005-194Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp
005-196Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP
005-197Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP
005-198Cỡ Size quá ngắn JAM RAP
005-199Cỡ Size quá dài JAM RAP
005-280Lỗi DADF-EEPROM RAP
005-283Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF
005-284Logic sensor APS DADF RAP Lỗi
005-285Nudger DADF Không nâng được
005-286Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP
005-302CVT Feeder Cover Interlock Open RAP 
 005-304 Công tắc nắp trên CVT mở RAP 
005-305CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP
005-307Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP 
005-906Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
005-907Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-908Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
005-913Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-915Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-916Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-917Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-940/941Máy phát hiện một hoặc nhiều tài liệu bị thiếu trong khi bỏ qua các tài liệu đã quét trên (DADF)
005-942Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP
005-943Lỗi nâng khay DADF RAP
005-945Trình xử lý tài liệu tự động hai mặt (DADF) Kẹt kích thước không khớp khi không có kích thước kết hợp
010-xxxFuser 
010-312Điện trở nhiệt bất thường (giá trị AD của STS tương đương với giá trị mạch hở)
010-313Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP
010-314Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP
010-317Lỗi sensor lô sấy ( DC II 7000 )
010-318Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP
010-320Trục sấy bị quá nhiệt RAP
010-327Lỗi định thời bộ sấy RAP
010-334
010-338
Lỗi cụm sấy (Fuser)
010-398Execute Component Control for the Fuser Fan
 016-311 The scanner was not detetced
016-405Certificate DB File Error RAP
(Lỗi tệp cơ sở dữ liệu chứng chỉ RAP)
016-704Mailbox Full RAP (Hộp thư RAP đầy)
024-371Communication between the ESS and IOT has not been established. (kết nối giữa ESS và IOT chưa được thiết lập.)
024-372Sending error detected by the controller (incorrect parameter instruction).
(Lỗi gửi do bộ điều khiển phát hiện (tham số không chính xác).
024-373DLL communication failure recovery error detected by the controller. (Lỗi khôi phục lỗi kết nối DLL được bộ điều khiển phát hiện)
024-375DLL receiving error detected by the controller (incorrect parameter instruction)
(Lỗi nhận DLL do bộ điều khiển phát hiện (lệnh tham số không chính xác)
024-910Khay 1 Kích thước không khớp 
Cảm biến khổ giấy khay 1
024-966APS / ATS không thể phát hiện kích thước giấy.
027-452Trùng địa chỉ IP (occurs when another device has been detected on the network using the same IP Address as the Xerox Device)
033-313Fax USB Fault RAP
041-xxxNVM 
041-210MCU NVM bị lỗi Module khay RAP
041-213Finisher không phù hợp RAP 
041-214Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP
041-215Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP
 041-211Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP
041-326Fuse 3 on the MCU PWB has blown (Cầu chì 3 trên MCU PWB đã nổ)
041-340Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP
041-362Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP
041-363MCU NVM bị lỗi RAP
041-364MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP
 041-366 Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP
042-xxxDrives ( Truyền động) 
042-323Bộ truyền động Motor Drum bị hỏng RAP 
042-325Motor chính bị hỏng RAP
047-xxxCommunication (Kết nối) 
047-211OCT1 không hoạt động RAP
047-212OCT2 không hoạt động RAP
047-213Different Finisher detected
 047-214Communication Failure with Duplex Module (DM)
047-215Communication Failure with Exit Board
047-216Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP
047-218Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP
047-315Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP
059- 315/314/317Nhiệt độ cụm sấy bị thiếu
061-xxxROS Laser
061-315SOS Long K bị lỗi RAP
061-320/321/325Motor ROS không hoạt động RAP
061-333Quạt của ROS bị hỏng RAP
062-xxxIIT Dàn Gương
062-210Đường hot line IISS bị lỗi RAP
062-211IISS EEPROM Local bị lỗi RAP
062-277IISS DADF Communication bị lỗi RAP
062-300Hở công tắc nằp cửa trên RAP
062-310IISS EEPROM Local bị lỗi RAP
062-311Logic phần mềm IISS lỗi RAP
062-345Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP
062-357Quạt CCD lỗi  062-360 Lỗi Vị trí Carriage RAP
062-371Độ chiếu sáng đèn không đạt RAP
062-380Lỗi Platen AGC CH1 RAP
062-386Lỗi Platen AOC CH1 RAP
062-389Carriage hoạt động quá tải RAP
062-392Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP
062-393IISS PWBA bị lỗi 2 RAP (error code 062-393 Without knowing the model number, it is hard. This code usually represents a “scanner error.” You would need to purchase a part in the document scanner area)
Lỗi chức năng SCAN
062-395IIT PWB Power cable connection fail RAP 
062-396CCD cable connection fail RAP
062-397Đã phát hiện thấy lỗi kết nối cáp video ESS
062-398IIT-cont I/O cable connection fail RAP 
062-500Write to error during download RAD
071-xxxTray 1 
071-105Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP
071-210Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP
071-211Khay 1 bị lỗi RAP
072-xxxTray 2
072-101Khay 2 không lấy giấy JAM RAP
072-105Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP
072-210Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP
072-211Khay 2 bị lỗi RAP
077-xxxJAM & Cover Open
077-101Sensor đăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP  
077-103Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP  
077-104Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP 
077-106Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP
077-109IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP
077-113IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP  
077-114Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
077-129Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng) 077-129 Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng) 
077-130Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP
077-131Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP  
077-211Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP
077-300Nắp trước của IOT bị mở RAP  
077-301Công tắc bên trái bị mở RAP
077-305Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP
077-307Nắp DUP bị mở RAP
077-308Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP
077-309Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP
077-310Bộ điều khiển không gửi hình ảnh RAP  
077-311Sensor home vị trí gần đầu phía trong cụm sấy (DC-II 7000) (DC-II 7000)
077-329Motor chính không dừng lại RAP 
077-900Sensor đăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
077-901Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh ( không hoạt động) JAM RAP 
077-902Exit Sensor 2 ở chế độ ON JAM standby RAP
077-904Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP
077-905Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-906Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-907Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-909One of the IOT sensor detected paper
091-xxxDrum 
091-316Drum Motor Fail (Lỗi motor cụm trống)
091-401Tuổi thọ Drum sắp hết RAP 
091-440Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP
091-912Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP
091-913Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP
091-914Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP
091-915Xero/Developer Cartridge
 CRUM không thể ghi dữ liệu RAP
091-916Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP
092-xxxProcess Control
092-315Bột từ thiếu hoặc không đúng chủng loại
092-910Sensor ATC không hoạt động RAP
093-xxxToner Supply
093-311Rotary Assembly Failure  (DC-II 7000)
093-312Motor phân phối mực không hoạt động RAP 
093-406Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP 
093-912Hộp mực đen hết mực RAP
093-924Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP
093-925Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP 
 093-926 Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP
116-312Error in the encryption key was detected on booting.
Lỗi trong khóa mã hóa đã được phát hiện khi khởi động.
116-313 HDD Encrypt Key Failure.
Lỗi khóa mã hóa ổ cứng.
116-321System Soft Fatal Error
116-324Lỗi Driver in
116-330/331The HDD Check Detected an Error During Power On or the HDD is Not Formatted 
(Kiểm tra ổ cứng đã phát hiện ra lỗi khi bật nguồn hoặc ổ cứng không được định dạng)
116-334
116-349
SIF Fail to Call Pflite RAP
117-331An uninitialized HDD that was used for another machine was recognized.
(Đã nhận dạng được ổng cứng chưa khởi tạo được sử dụng cho một máy khác)
117-355HDD is not recognized in this startup.
(HDD không được nhận dạng trong lần khởi động lần này)
123-333– Hardware Connection Failure in Panel or Internal Connection is not Detected Normally
– Lỗi kết nối phần cứng trong bảng điều khiển hoặc kết nối nội bộ
123-353Lỗi kết nối cáp giao diện người dùng (UI-Panel). Bảng điều khiển đã phát hiện ra rằng Cáp giao diện người dùng
124-313/315 Lệch serial number
127-399JME Soft Fatal error

Hân Linh đã liệt kê ra các lỗi thường gặp khi sử dụng máy photocopy Fuji Xerox. Nếu bạn cần khắc phục sự cố liên hệ ngay với Hotline của Hân Linh nhé!

Tư vấn khách hàng: 0912 790 983 – 028 6681 7584

Hỗ trợ kỹ thuật: 0886 286 476

Đặc điểm nổi bật của máy photocopy Ricoh

Đặc điểm nổi bật của máy photocopy Ricoh

RICOH – thương hiệu đến từ Nhật Bản nổi tiếng trong ngành sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy fax. Hiện tại, Ricoh đang là một trong những thương hiệu được nhiều doanh nghiệp, đơn vị lựa chọn khi mua các thiết bị văn phòng.

Vậy máy photocopy Ricoh có ưu điểm gì ?

Độ bền cao

Khi nhắc đến Ricoh, người tiêu dùng sẽ nghĩ đến độ bền của sản phẩm. Máy photocopy Ricoh có độ bền rất cao, được tích hợp nhiều tính năng như cơ chế tiết kiệm năng lượng, khả năng bảo mật, mã hóa thông tin truyền dữ liệu cực kì tốt.

Mẫu mã đa dạng, thiết kế nhỏ gọn

Có rất nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về kiểu dáng. Máy photocopy Ricoh được thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm được không gian. Không dừng lại đó, Ricoh còn đa dạng mẫu mã cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn.

Tính năng vượt trội

Máy photocopy Ricoh được tích hợp các chức năng như in, scan, fax giúp bạn thực hiện nhiều công việc trên cùng 1 thiết bị, tiết kiệm được chi phí đầu tư cũng như thời gian. Tuy nhiên, tốc độ và công suất hoạt động của máy photocopy Ricoh thật sự vượt trội với tốc độ in từ 40 – 80 trang/phút tùy vào dòng máy.

Chi phí sử dụng thấp.

Có thể thấy hầu hết các dòng máy photocopy Ricoh đều có các chức năng tiêu thụ điện năng thấp như chế độ tắt phần cứng, các bộ phận liên quan đến photocopy khi không hoạt động nhưng màn hình, các lệnh vẫn sử dụng. Hay chế độ ngủ là máy tự động đưa về chế độ tiêu thụ điện năng thấp sau một thời gian không sử dụng máy.

Nhược điểm của máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh có giá thành khá cao và linh kiện thay thế cho máy phải là linh kiện chính hãng và giá không hề rẻ so với những linh kiện thay thế khác.

Đặc điểm nổi bật của máy photocopy Fuji Xerox

FUJI XEROX – NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng máy photocopy có thương hiệu, mẫu mã đa dạng, tính năng vượt trội. Trong đó, thương hiệu máy photocopy Fuji Xerox – một trong những thương hiệu được các văn phòng, công ty quan tâm. Vậy dòng máy này có chất lượng như thế nào? Tính năng có đa dạng không? Có dễ sử dụng không? Hân Linh sẽ giúp bạn tìm hiểu về máy photocopy Fuji Xerox.

Giới thiệu về máy Fuji Xerox

Tập đoàn Fuji Xerox là công ty liên doanh hợp tác giữa công ty Holdings Fujifilm (Nhật Bản) và công ty Xerox (Mỹ). Đây là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực in ấn và sao chép tài liệu. Sản phẩm của Fuji Xerox luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm và tin dùng. Fuji Xerox có nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu in ấn như: máy photocopy trắng đen, máy photocopy màu, máy in đa chức năng, .v.v.

Ưu điểm nổi bật của dòng máy photocopy Fuji Xerox

Tính năng đa dạng, chất lượng bảo in cao

Dòng máy photocopy Fuji Xerox luôn cập nhật những chức năng, công nghệ hiện đại như

  • Tính năng photo, in không dây
  • Kết nổi cổng USB trực tiếp với máy tính hay Smartphone.
  • Ngoài ra còn có thêm các tính năng Scan, Fax tài liệu.

Nhờ vào công nghệ SLED (Superluminescent Diode – Điốt siêu phát quang) mà máy photocopy Fuji Xerox cho ra bản in chất lượng cao, cực kì sắc nét và độ phân giải cao.

Vận hành nhanh chóng, dễ sử dụng

Máy photocopy Fuji Xerox có thời gian khởi động và các thao tác thực hiện nhanh. Không dừng lại đó tốc độ in ấn, sao chụp cũng rất nhanh. Máy có khả năng sao chụp, scan liên tục.

Giao diện màn hình màu dễ nhìn, dễ sử dụng giúp cho bạn thao tác nhanh chóng và đạt hiệu suất công việc.

Thiết kế thon gọn, mẫu mã đa dạng

Fuji Xerox luôn tập trung vào nhu cầu của người dùng.

Vì vậy, hãng không chỉ tập trung vào thiết kế sản phẩm đơn lẻ mà còn đa dạng các dòng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Máy photocoy Fuji Xerox hiện nay được chia ra các dòng màu, trắng đen, A3, các dòng máy công nghiệp phục vụ cho cửa hàng kinh doanh dịch vụ in ấn.

Máy có thiết kế thon gọn, có thể di chuyển qua nhiều vị trí một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm không gian cho nhiều văn phòng hiện nay.

Linh kiện, vật tư thiết bị có sẵn, dễ thay thế.

Có thể thấy máy photocopy Fuji Xerox là một trong những dòng máy phổ biến trên thị trường. Do vậy, việc sửa chữa, thay thế hay tìm kiếm linh kiện, vật tư thiết bị cũng trở nên dễ dàng.

Giá thành hợp lý

Dòng máy Fuji Xerox có chất lượng ổn định, độ bền cao, các tính năng vượt trội nhưng giá thành thì cực kì phải chăng, thậm chí rẻ hơn so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Chính vì lẽ đó, dòng máy Fuji Xerox đang được người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng phổ biến.

LỢI ÍCH VIỆC THUÊ MÁY PHOTOCOPY

Có thể thấy các dịch vụ cho thuê máy photocopy, thiết bị văn phòng đang được các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm nhiều hơn vì những lợi ích của nó mang lại.

LỢI ÍCH VIỆC THUÊ MÁY PHOTOCOPY

Có thể thấy các dịch vụ cho thuê máy photocopy, thiết bị văn phòng đang được các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm nhiều hơn vì những lợi ích của nó mang lại.

Tiết kiệm chi phí

Việc thuê máy photocopy giúp doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao về mặt chi phí đầu tư. Vì khi quyết định mua máy photocopy sử dụng trong thời gian dài sẽ gây tốn kém chi phí và cũng có nhiều doanh nghiệp, đơn vị không đủ nguồn vốn để sử dụng. Chính vì lẽ đó, việc thuê máy photocopy là giải pháp tối ưu nhất. Bạn chỉ cần chi trả với mức chi phí thấp nhưng được sử thiết bị từ thương hiệu nổi tiếng, chất lượng tốt, chính hãng, có độ mới 90-99%.

Thay thế linh kiện, vật tư miễn phí trong quá trình sử dụng

Bạn không cần phải lo lắng mỗi khi máy móc hư hỏng, hao mòn hay thiết bị cần thay thế linh kiện, vật tư thì Hân Linh luôn hỗ trợ bạn về vấn đề đó, và thay thế linh kiện, vật tư hoàn toàn miễn phí.

Có thể sử dụng trong thời gian ngắn

Đối với những doanh nghiệp, đơn vị muốn sử dụng máy photocopy trong thời gian ngắn hạn. Thế nên, việc sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy với thời gian thuê máy linh hoạt, việc thay đổi hay nâng cấp máy cũng trở nên dễ dàng và không tốn kém chi phí cho mỗi lần thay đổi.

Thiết bị hiện đại, đầy đủ các chức năng

Hân Linh đảm bảo luôn cung cấp các dòng máy hiện đại, có tốc độ cao, đa chức năng, đáp ứng hầu hết công việc in ấn tốt nhất. Bộ phận hỗ trợ, chăm sóc khách hàng luôn hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của bạn về máy photocopy.

Máy photocopy Fuji Xerox với thiết kế nhỏ gọn, tính năng đa dạng, vận hành nhanh chóng, dễ dàng sử dụng., chất lượng bản in cao, linh kiện có sẵn, dễ dàng thay thế.