MÃ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX

Trong quá trình sử dụng máy photocopy Fuji Xerox không thể tránh khỏi những sự cố, báo lỗi. Tuy nhiên, việc khắc phục trở nên dễ dàng khi bạn biết được bảng mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox do nhà sản xuất cung cấp. Dưới đây, Hân Linh giới thiệu cho bạn Bảng mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox.

BẢNG MÃ LỖI MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX

Mã lỗiNguyên nhân
003-xxxFIP
003-310Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không đủ
003-318IITsc Soft bị lỗi
033-319Phát hiện bộ phận điều khiển video IITsc bị lỗi
003-320Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1
003-321Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2 
003-322Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3
003-344Đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON
003-345X PIO không khớp Lỗi 1 
003-346X PIO không khớp Lỗi 2
003-702X PIO không khớp Lỗi 2
003-750Tài liệu bị thiếu ở book duplex  
003-751Dung lượng PANTHER không đủ
003-752Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI
003-753Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI 
003-757Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI 
003-761Kích thước khay giấy không đúng 
003-760Lỗi về cách thiết lập scan
003-763Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh  
003-764Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau)  
003-780Lỗi Nén hình ảnh scan
003-795Lỗi giới hạn AMS 
003-940Bộ nhớ DAM không đủ
003-942Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi 
003-952Màu của tài liệu trả về không phù hợp
005-xxxDADF
005-121Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP 
005-122  Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế độ ON JAM RAP 
005-123Đăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP  
005-125Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP
005-131Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP  
005-132Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP
005-134Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP  
005-135Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP  
005-136Đăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP
005-139Sensor Invert CVT ở chế độ Off JAM RAP 
005-145Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP  
005-146Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP 
005-147Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều) RAP
005-194Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp
005-196Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP
005-197Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP
005-198Cỡ Size quá ngắn JAM RAP
005-199Cỡ Size quá dài JAM RAP
005-280Lỗi DADF-EEPROM RAP
005-283Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF
005-284Logic sensor APS DADF RAP Lỗi
005-285Nudger DADF Không nâng được
005-286Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP
005-302CVT Feeder Cover Interlock Open RAP 
 005-304 Công tắc nắp trên CVT mở RAP 
005-305CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP
005-307Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP 
005-906Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
005-907Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-908Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
005-913Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-915Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-916Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-917Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
005-940/941Máy phát hiện một hoặc nhiều tài liệu bị thiếu trong khi bỏ qua các tài liệu đã quét trên (DADF)
005-942Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP
005-943Lỗi nâng khay DADF RAP
005-945Trình xử lý tài liệu tự động hai mặt (DADF) Kẹt kích thước không khớp khi không có kích thước kết hợp
010-xxxFuser 
010-312Điện trở nhiệt bất thường (giá trị AD của STS tương đương với giá trị mạch hở)
010-313Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP
010-314Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP
010-317Lỗi sensor lô sấy ( DC II 7000 )
010-318Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP
010-320Trục sấy bị quá nhiệt RAP
010-327Lỗi định thời bộ sấy RAP
010-334
010-338
Lỗi cụm sấy (Fuser)
010-398Execute Component Control for the Fuser Fan
 016-311 The scanner was not detetced
016-405Certificate DB File Error RAP
(Lỗi tệp cơ sở dữ liệu chứng chỉ RAP)
016-704Mailbox Full RAP (Hộp thư RAP đầy)
024-371Communication between the ESS and IOT has not been established. (kết nối giữa ESS và IOT chưa được thiết lập.)
024-372Sending error detected by the controller (incorrect parameter instruction).
(Lỗi gửi do bộ điều khiển phát hiện (tham số không chính xác).
024-373DLL communication failure recovery error detected by the controller. (Lỗi khôi phục lỗi kết nối DLL được bộ điều khiển phát hiện)
024-375DLL receiving error detected by the controller (incorrect parameter instruction)
(Lỗi nhận DLL do bộ điều khiển phát hiện (lệnh tham số không chính xác)
024-910Khay 1 Kích thước không khớp 
Cảm biến khổ giấy khay 1
024-966APS / ATS không thể phát hiện kích thước giấy.
027-452Trùng địa chỉ IP (occurs when another device has been detected on the network using the same IP Address as the Xerox Device)
033-313Fax USB Fault RAP
041-xxxNVM 
041-210MCU NVM bị lỗi Module khay RAP
041-213Finisher không phù hợp RAP 
041-214Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP
041-215Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP
 041-211Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP
041-326Fuse 3 on the MCU PWB has blown (Cầu chì 3 trên MCU PWB đã nổ)
041-340Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP
041-362Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP
041-363MCU NVM bị lỗi RAP
041-364MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP
 041-366 Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP
042-xxxDrives ( Truyền động) 
042-323Bộ truyền động Motor Drum bị hỏng RAP 
042-325Motor chính bị hỏng RAP
047-xxxCommunication (Kết nối) 
047-211OCT1 không hoạt động RAP
047-212OCT2 không hoạt động RAP
047-213Different Finisher detected
 047-214Communication Failure with Duplex Module (DM)
047-215Communication Failure with Exit Board
047-216Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP
047-218Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP
047-315Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP
059- 315/314/317Nhiệt độ cụm sấy bị thiếu
061-xxxROS Laser
061-315SOS Long K bị lỗi RAP
061-320/321/325Motor ROS không hoạt động RAP
061-333Quạt của ROS bị hỏng RAP
062-xxxIIT Dàn Gương
062-210Đường hot line IISS bị lỗi RAP
062-211IISS EEPROM Local bị lỗi RAP
062-277IISS DADF Communication bị lỗi RAP
062-300Hở công tắc nằp cửa trên RAP
062-310IISS EEPROM Local bị lỗi RAP
062-311Logic phần mềm IISS lỗi RAP
062-345Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP
062-357Quạt CCD lỗi  062-360 Lỗi Vị trí Carriage RAP
062-371Độ chiếu sáng đèn không đạt RAP
062-380Lỗi Platen AGC CH1 RAP
062-386Lỗi Platen AOC CH1 RAP
062-389Carriage hoạt động quá tải RAP
062-392Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP
062-393IISS PWBA bị lỗi 2 RAP (error code 062-393 Without knowing the model number, it is hard. This code usually represents a “scanner error.” You would need to purchase a part in the document scanner area)
Lỗi chức năng SCAN
062-395IIT PWB Power cable connection fail RAP 
062-396CCD cable connection fail RAP
062-397Đã phát hiện thấy lỗi kết nối cáp video ESS
062-398IIT-cont I/O cable connection fail RAP 
062-500Write to error during download RAD
071-xxxTray 1 
071-105Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP
071-210Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP
071-211Khay 1 bị lỗi RAP
072-xxxTray 2
072-101Khay 2 không lấy giấy JAM RAP
072-105Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP
072-210Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP
072-211Khay 2 bị lỗi RAP
077-xxxJAM & Cover Open
077-101Sensor đăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP  
077-103Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP  
077-104Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP 
077-106Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP
077-109IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP
077-113IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP  
077-114Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
077-129Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng) 077-129 Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng) 
077-130Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP
077-131Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP  
077-211Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP
077-300Nắp trước của IOT bị mở RAP  
077-301Công tắc bên trái bị mở RAP
077-305Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP
077-307Nắp DUP bị mở RAP
077-308Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP
077-309Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP
077-310Bộ điều khiển không gửi hình ảnh RAP  
077-311Sensor home vị trí gần đầu phía trong cụm sấy (DC-II 7000) (DC-II 7000)
077-329Motor chính không dừng lại RAP 
077-900Sensor đăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP 
077-901Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh ( không hoạt động) JAM RAP 
077-902Exit Sensor 2 ở chế độ ON JAM standby RAP
077-904Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP
077-905Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-906Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-907Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP
077-909One of the IOT sensor detected paper
091-xxxDrum 
091-316Drum Motor Fail (Lỗi motor cụm trống)
091-401Tuổi thọ Drum sắp hết RAP 
091-440Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP
091-912Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP
091-913Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP
091-914Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP
091-915Xero/Developer Cartridge
 CRUM không thể ghi dữ liệu RAP
091-916Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP
092-xxxProcess Control
092-315Bột từ thiếu hoặc không đúng chủng loại
092-910Sensor ATC không hoạt động RAP
093-xxxToner Supply
093-311Rotary Assembly Failure  (DC-II 7000)
093-312Motor phân phối mực không hoạt động RAP 
093-406Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP 
093-912Hộp mực đen hết mực RAP
093-924Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP
093-925Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP 
 093-926 Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP
116-312Error in the encryption key was detected on booting.
Lỗi trong khóa mã hóa đã được phát hiện khi khởi động.
116-313 HDD Encrypt Key Failure.
Lỗi khóa mã hóa ổ cứng.
116-321System Soft Fatal Error
116-324Lỗi Driver in
116-330/331The HDD Check Detected an Error During Power On or the HDD is Not Formatted 
(Kiểm tra ổ cứng đã phát hiện ra lỗi khi bật nguồn hoặc ổ cứng không được định dạng)
116-334
116-349
SIF Fail to Call Pflite RAP
117-331An uninitialized HDD that was used for another machine was recognized.
(Đã nhận dạng được ổng cứng chưa khởi tạo được sử dụng cho một máy khác)
117-355HDD is not recognized in this startup.
(HDD không được nhận dạng trong lần khởi động lần này)
123-333– Hardware Connection Failure in Panel or Internal Connection is not Detected Normally
– Lỗi kết nối phần cứng trong bảng điều khiển hoặc kết nối nội bộ
123-353Lỗi kết nối cáp giao diện người dùng (UI-Panel). Bảng điều khiển đã phát hiện ra rằng Cáp giao diện người dùng
124-313/315 Lệch serial number
127-399JME Soft Fatal error

Hân Linh đã liệt kê ra các lỗi thường gặp khi sử dụng máy photocopy Fuji Xerox. Nếu bạn cần khắc phục sự cố liên hệ ngay với Hotline của Hân Linh nhé!

Tư vấn khách hàng: 0912 790 983 – 028 6681 7584

Hỗ trợ kỹ thuật: 0886 286 476