BÁNH XE FUJIXEROX ADF DC V 4070/5070

– Loại sản phẩm : Bánh xe ADF Fuji Xerox V 4070/5070

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox V 4070/5070

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt