DRUM ĐEN FUJI XEROX DC V C4475/5575/3375/2275

– Loại sản phẩm : Drum đen Fuji Xerox V C4475/5575/3375/2275

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox V C4475/5575/3375/2275

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt