MỰC FUJI XEROX DC IV 4070/5070

– Loại sản phẩm : Mực FujiXerox DC IV 4070/5470

– Bảo hành : 20 000 bản

– Sử dụng cho: Máy photocopy FujiXerox DC IV 4070/5470

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt