BÁNH XE KÉO GIẤY ADF FUJI XEROX DC 2056/2058

– Loại sản phẩm : Bánh xe kéo giấy Fuji Xerox DC 2056/2058

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox IV DC 2056/2058

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt