DRUM FUJI XEROX DC IV 2056/2058

– Loại sản phẩm : Drum Fuji Xerox IV 2056/2058

– Sử dụng cho: Máy photocopy Fuji Xerox IV 2056/2058

– Miễn phí: Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra máy khi thay vật tư linh kiện

Kĩ thuật, đại lý liên hệ để có giá tốt